Serveis dentals

Els nostres serveis odontològics tracten al pacient globalment, de manera holística i personalitzada amb la tecnologia més avançada i un equip de professionals humans que treballen dia a dia per la qualitat assistencial i la millora contínua de la seva professió.

Oferim els següents serveis: 

Odontologia conservadora

És la restauració de dents amb l’última generació de materials que s’adapten i es mimetitzen a la perfecció amb els teixits dentaris.

Endodòncia

És el tractament dels conductes de les arrels de les dents mitjançant el qual es realiza l’extirpació de la polpa dental (nervi) i permet allargar la vida últil de les dents a la boca. Es realitza en casos de càries molt extenses que provoquen la inflamació o necrosis pulpar, en casos de traumatismes o inclús abrasions, erosions i desgastos greus.

Cirurgia oral

En aquesta especialitat s’engloba la cirurgia dentoalveolar (inclosa la implantologia), la cirurgia dels maxil·lars i la cirurgia dels teixits tous de la cavitat oral.
S’encarrega de la prevenció, del diagnòstic i el tractament de les malalties de la cavitat bucal, dels maxil·lars i els teixits adjacents.

Implantologia

Un implant dental és un cargol que reemplaça l’arrel d’una dent quan s’ha hagut d’extreure. De la mateixa manera que les arrels de les dents, els implants dentals es situen a la mandíbula o maxilar i no són visibles un cop es col·loquen quirúrgicament.
Es fan servir per fer de suport a corones o dentadures, per tant, per rehabilitar una o diverses dents absents.

Traumatologia dental

El que intentem fer sempre es salvar les seves dents i preservar la màxima integritat dels seus teixits. Els possibles tractaments per als traumatismes dentals són:
⦁ Reconstrucció
⦁ Endodòncia
⦁ Ferulització
⦁ Exodòncia
⦁ Regeneracions òssies
⦁ Implants
⦁ Pròtesis

Periodòncia

És la branca dins de l’odontologia que s’ocupa de les malalties de les estructures de suport de les dents, incloses les genives, el periodont i l’òs alveolar. Els tractaments que engloba la periodòncia són: curetatges i raspats, tractaments periodontals quirúrgics i procediments regeneratius per recuperar els teixits perduts tant tous com durs.

Pròtesis

Realitzem tot tipus de rehabilitacions dentals:
⦁ Corona unitària sobre dent natural
⦁ Ponts fixes sobre dents naturals
⦁ Corona unitària sobre implant
⦁ Ponts fixes sobre implants
⦁ Pròtesis parcials o completes amovibles.
⦁ Pròtesis completes amovibles o fixes sobre implants
La majoria del casos es realitzen através de la tecnologia CAD/CAM, un canvi revolucionari en l’odontologia.
Per mitjà d’aquesta, els protètics que treballen amb nosaltres dissenyen amb l’ajuda d’un escàner i un software d’alta complexitat les pròtesis. A partir d’aquest disseny, es transmet la informació cap a un centre de mecanitzat que fabricarà la pròtesi indicada amb un ajust mil·limètric d’alta precisió. Aquest tipus de sistema està disponible principalment per a la fabricació de restauracions lliures de metall i així poder aconseguir no només la millor estètica sinó el millor disseny i segellat possible a la dent o a l’implant.

Estètica dental

L’estètica dental és una especialitat de l’odontologia que s’ocupa de donar solució a la disarmonia de les dents que pugui generar un problema o una molèstia a la persona que sol·licita aquests tractaments.
És per això que oferim diferents tipus de tractaments:
⦁ Disseny del somriure
⦁ Carilles de composite
⦁ Carilles de porcellana
⦁ Emblanquiment dental

Emblanquiment dental

És un tractament que fa més blanques les dents i ajuda a eliminar-ne les taques i la decoloració. És el tractament dental estètic més popular i necessita sempre la valoració d’un professional expert que determini la seva efectivitat en cada cas.

Tractament de l'articulació temporomandibular (ATM)

Per la realització d’aquest tractament fem servir una fèrula de descàrrega que més s’adapti a la patologia mandibular a tractar de cada pacient.

Ortodòncia

És la branca de l’odontologia que s’encarrega de la prevenció i del tractament de les irregularitats en la posició de les dents i dels maxil·lars. A la nostra clínica hi trobaràs diferents tipus d’ortodòncia, a cada pacient oferim la millor opció per a cada cas en concret. Disposem de bracketts metàl·lics, de safir i ortodòncia invisible amb aliniadors dentals.

Odontopediatria

El nostre objectiu és detectar i prevenir qualsevol anomalia en fases primerenques dels petits de la casa. Aconsellem visites i revisions de familiarització periòdiques, on creem un ambient acollidor i de confiança.

Sedació conscient

És un procediment que consisteix en una combinació de medicaments que ajuden a relaxar i a bloquejar el dolor. És una tècnica mitjançant la qual situem al pacient en un estat de relaxació completa similar a la son.
Siempre es realitza amb la col·laboració del nostre metge anestesiòleg.

Atenció en llengua de signes

La correcta comunicació és la base d’una bona relació interpersonal i és imprescindible per a l’atenció d’excel·lència que volem donar als nostres pacients.
És per això que també ens volem adreçar a tota la comunitat sorda per donar l’atenció assistencial que necessiten en la seva llengua vehicular, ja que la Dra. Carvajal domina la llengua de signes catalana (LSC).

Servei de radiologia odontòlogic

A la nostra clínica disposem d’un equip de radiologia 3D per realitzar radiografies computadoritzades (TC) de maxil·lars, ortopantomografies i equips de radiologia intraoral.
Això ens permet realitzar un bon diagnòstic àgilment, sense esperes ni derivacions.

PREGUNTES FREQÜENTS

És recomanable fer una visita, almenys, una vegada a l’any per revisar l’estat de les dents i dels teixits orals. En alguns casos, persones amb problemes periodontals o malalties sistèmiques com la diabetis o cardiopaties de diversa índole, es recomana fer una visita cada sis mesos.

El recomanable és que els petits siguin acompanyats per primera vegada a la consulta d’odontologia als dos anys d’edat, perquè es familiaritzin amb la consulta i l’exploració odontològica. En el cas de l’ortodòncia, es recomana visitar-lo quan comença el canvi de les dents de llet per les definitives, als 6 anys d’edat.

Idealment seria després de cada menjar per eliminar qualsevol resta d’aliment, però si no com a mínim 3 cops als dia: després d’esmorçar, després de dinar i abans d’anar a dormir (sent aquesta la més important del dia).

El sagnat de les genives pot ser degut a diferents motius relacionats amb patologíes bucodentals com per exemple la gingivitis o la periodontits. Si al raspallar-te sagnen les genives, et recomanem concertar una visita amb el teu dentista per estudiar el cas i trobar el tractament que més s’adapti a les teves necesitats.

És una inflamació de les genives sense pèrdua dels teixits de suport dental. Es produeix per l’acumulació de placa bacteriana. Si no es tracta pot evolucionar a periodontits.

La rehabilitació amb implants i càrrega immediata és un tractament innovador d’implants que consisteix en col·locar una pròtesis provisional fixe en menys de 72 hores. Està destinada a les persones que pateixen la pèrdua d’una, vàries o totes les seves dents o les tenen molt deteriorades.
La col·locació de la pròtesis és immediata. Un cop hagi acabat el procés d’osteointegració (de 2 a 6 mesos depenent el cas) podrem carregar la pròtesis definitiva. La pròtesis és provisional per garantir una correcta funcionalitat i estética.

Abans d’una cirugia fem una correcta planificació, es per això que necessitem el TC per veure el tipus d’òs que té el pacient, les seves dimensions i la relació amb les estructures adjacents.
Això ens permet fer l’elecció correcta de l’implant/s per a cada cas.

El bruxisme és la fricció, generalment involuntària, de les dents. Sol ser més habitual durant la nit, mentre es dorm, però també és possible durant el dia.
Els casos lleus no requereixen tractament. Però si l’hàbit persisteix i és suficientment intens, cal controlar-lo perquè pot arribar a tenir conseqüències greus.
Serrar o relliscar les dents pot danyar l’esmalt i la dentina, pressionar els músculs i els teixits que envolten la mandíbula fins a crear trastorns de la masticació i provocar contractures dels músculs de la cara, mal de cap, dolor d’oïda i insomni.
En alguns casos, no cal tractament perquè el bruxisme és lleu o se supera de manera espontània, especialment durant la infància.
En cas que sigui necessari, el tractament té l’objectiu de reduir la fricció de les dents, millorar-ne els símptomes i prevenir complicacions.
L’ús de fèrules i protectors bucals durant la nit acostuma a ser una opció molt efectiva. Aquests dispositius igualen la pressió sobre la mandíbula i creen una barrera física entre les dents superiors i les inferiors per evitar que es danyin.

En l’actualitat hi ha evidència científica que ens permet estar segurs que un tractament d’emblanquiment dental realitzat per un especialista amb la tècnica i productes adequats no produeix danys, ni pèrdua de les dents.

caCatalà